رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد...

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

 

... رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد ...

/ 0 نظر / 23 بازدید