رک و راســت بگـــم !!! (( یک ))

شهدا شاهد ماجرا هستند ...

 

با خون شهدا، هر کاری که فکرش رو بکنی، می تونیم انجام بدیم.


فقط خواهشا فراموش نکنیم که ، شهدا هم چنان شاهدند. 

یــااااا عـلــی

/ 0 نظر / 24 بازدید