سالهاست یواشکی دوستت دارم م م ...

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت...


روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد...


هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم...


ماه بعد شانسی به دلم نشستی


و


حــالا سالهاست یواشکی دوستت دارم م م ...

/ 0 نظر / 38 بازدید