کــور مـیشــوم؛ لــال مـیشــوم؛ امــا ... نمـیشـــوم.

همه ما از مشکلات شهر نوشین با خبریم و می دانیم شهر تازه در جرگه شهر درآمده نوشین شهر از مشکلات عدیده ای: چون کمبود امکانات رفاهی تفریحی؛ امکانات اموزشی؛ امکانات ورزشی؛ و ... رنج می برد. مشکلات عمرانی و زیر ساختهای شهر نامناسب است استقرار نظام اداری مناسب با نیاز های مردم که نشان از استقلال شهر نوشین است وجود ندارد زمین های شهر نوشین چند تکه شده و به روستاهای اطراف واگزار شده است آسفالت و باریکی خیابانها و کوچه ها شرایط بدی دارد ارتباط شهرداری و شورای شهر با مردم ارتباط سازنده و صمیمی نیست و ...  همه ما که در نوشین شهر زندگانی می کنیم از همه این مشکلات بسیار آگاهیم و من فقط برای نمونه آنها را بر شمردم و اگر قرار باشد آنها را تبیین کنیم می شود تحقیقی صد صفحه ای در مورد آن نگاشت هرچند ممکن است در بیان آن افراد مختلف از ادبیات مختلف استفاده کنند.

همه ما دوست داریم که این مشکلات حل شود. اما نکته آن این است که چگونه؟ خوب معلوم است به دست متصدیان و مسئولان این امر که نزدیکترین و در اختیار ترین آنها شورای شهر است که با انتخاب مردم صورت می گیرد.  پس چرا این مشکلات با روندی کند در دوره های قبل حل و فصل نشده است؟ علتش معلوم است نه به خاطر اینکه مردم و اعضای شورای شهر مشکلات را ندانند بلکه آدم دلسوز و توانمندی که همه توان خود را برای اینکار بکار گیرد وجود نداشته است.

پس تا اینجای کار مسئله این نیست که کسی از مشکلات خبر نداشته است یا توان حداقلی حل آنها را نداشته است بلکه مسئله این است که آیا افراد دلسوزی پیدا می شوند که همه وجود خود را برای اعتلای شهر نوشین بگذارند. این جای مسئله هیچ فرقی بین پیر و جوان؛ نوشین شهری و غیر نوشین شهری ندارد اینجای کار با کلمه ایثار و تلاش قابل حل است. خوب اگر تا دیروز اعضای شورای شهری که در نوشین شهر ساکن بودند و سگان ولگرد را دیدند و از مرکز بهداشت شهر؛ خود و خانواده شان استفاده کردند و نقیصه های آنها را با تمام وجود درک کردند و دائماً با حضور در کوچه و خیابان و مسجد شهر تحت فشار مطالبات مردم قرار داشتند کاری نکردند و نخواستند که بکنند...

آیا انتظار داریم آن کس که هیچ بویی از درد و رنج مردم به مشامش نرسیده است مشکلات شهرمان را حل کند

همه ما باید خواهان کسی باشیم که خواهان ما باشد و به قولی برای کسی بمیریم که حداقل برایمان تب کند نه برای کسی که این روزها که به دنبال رأی است آن را نمی توانیم در شهر نوشین ببینیم آن وقت که سرور و همه کارمان شد و نیازی به رأیمان نداشت او را در کدام شهر باید پیدا کنیم و درد خود با او باز گو ییم 

از طرفی دوستان عزیز مطمئناً کسی که خود در این دریا شناور نبوده غریق خوبی برای ما نمی تواند باشد هرچند ادعای جان نثاری؛ مدیر؛ و مدبر بودن کند ....

باید یادمان باشد که خدای ناکرده عنان کار به کسی نسپاریم که به جای خوبی سرمان را نیز بشکند یا اینکه اگر سرمان را نشکست با عدم بی اطلاعی و عدم شناخت نوشین شهر و نیازهای شهر مان در اداره و کنترل شهر؛ ناتوان باشد و بدانیم که :

هر کجا کور دیده بان باشد / لاجرم گرگ سرشبان باشد

تهیه مطالب فوق از وبلاگ بلم نوشین شهر می باشد...

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
m-j

عالی بود پسندیدم و اما می خواهم با دوستان هم کلامی داشته باشم واقعیت وجدان خود را قاضی کنیم ، دلسوزیم ، شهرمان را دوست داریم به مردم شهر عشق می ورزیم یا عاشق خدمتیم ؟ تاحال چه گلی به سر این مردم زده ایم شعار و عشق خدمت داشتن چرا فقط در ایام انتخابات رونق دارد بنابه فرمایش امام (ره) به سوابق افراد توجه داشته باشیم کسی که تاکنون حتی به همسایه خود یا اقوام خویش مساعدتی نداشته و از دستی نگرفته و در مدیریت خانواده خود عاجر و ناتوان است و نیز در شهر نوشین سکونت ندارد حالا چطور شده برای فریب افکار عمومی دایه ی مهربان تر از مادر جلوه می کند . هرچند مردم ما آگاهند.