بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) تسلیت باد...

دنیا به عزای تو یتیمانه گریست

هر مرد و زن و عاقل و دیوانه گریست

من کودک معصوم یتیمی دیدم

آنروز چه مظلوم و غریبانه گریست . . .

 

بیست و پنجمین سالگرد

رحلت امام خمینی(ره) تسلیت باد

/ 0 نظر / 24 بازدید