فرآیند انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

بررسی صلاحیت و زمان اعتراض
هیات‌های نظارت از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۰ تا ۱۳۹۲/۲/۲۶ برای اعلام نظر مهلت دارند و هم‌چنین آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان تایید نشده از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ به مدت ۴ روز فرصت دارند تا شکایات خود را اعلام کنند.
انتخاباتی که شورای نگهبان در آن دخیل نیست
صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا را بر خلاف ریاست جمهوری و مجلس، که شورای نگهبان مشخص می کند، اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مشخص می کنند و فرآیند برگزاری مراحل شش‌گانه انتخابات (‌نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) بر عهده هیأت‌های نظارت است.
مهلت تبلیغات
کاندیداهایی که توسط اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تایید صلاحیت شده‌اند از تاریخ ۱۶ خرداد ماه تا ۲۴ ساعت قبل از رای‌گیری (۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲) فرصت تبلیغات دارند.

شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.

تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها را به شرح زیر اعـلام کـرد.
شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی‌البدل
شهرهای ۵۰ هزار نفر جمعیت ۷ نفـر عضو اصلی و ۳ نفر علی‌البدل
شهرهای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر علی‌البدل
شهرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی‌البدل
شهرهای۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل
شهرهای یک میلیون نفر جمعیت، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البـدل
شهرهای دو میلیون نفر جمعیت،۲۱ نفر عضو اصلی و ۸ نفر علی‌البدل
شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر علی‌البدل
شهر تهران، استثنائا ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر علی‌البدل

/ 0 نظر / 3 بازدید