موردهایی که داشتیم - طنز ولی عمیق و واقعی

مورد داشتیم دختزه ﻓﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ به این ترتیب...
ﻧﺎﻡ: شراره
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ: جلالی
ﻓﺮﺯﻧﺪ: ﺳﻮﻡ !!!
اﯾﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻗﺒﻮل شده

مورد داشتیم دختره توی اتاقش درو میبسته صدای آهنگشو زیاد میکرده تا بوی سیگارش بیرون نره…!

مورد داشتیم از طرف پرسیدن قبل ازدواج تحقیق کردی ؟؟؟
گفته عاره ...  هرکی باهاش بوده راضی بوده !!!

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری 
برادر عروسو با خوده عروس اشتباه گرفته
 
/ 0 نظر / 22 بازدید