حرف آخر را برایت مینویسم ای پدر

 


حرف آخر را برایت مینویسم ای پــدر

با تو بودن را دوست دارم ای پـــدر
 
پدر همون کسی هست

که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته

ولی بهت میگه به من تکیه کن

           و تو انگار

به کوه تکیه داری …

 
/ 0 نظر / 24 بازدید