قیمت قبر در نوشین شهر سر به فلک گشود...

[عکس]

در راستای گران شدن قبر:

توی نامه خودکشیم نوشتم من ............... بودم .

لطفا خاکسترم رو در دریاچه ارومیه بریزید تا به آرامش برسم...


/ 0 نظر / 26 بازدید