خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند

 
خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند

به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند

سر عقیده خود پاى فشارند چو کوه
 
بسان کاه زهر باد جابجا نشوند
 

روز جـــوان مبــــــــارک

میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام تهنیت باد

ســـلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه اش باد
 
/ 0 نظر / 25 بازدید