چیستان 1

جواب سوال 1: راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد؛ چون جمله ی اول پرسش می گوید: تصور کنید راننده ی اتوبوسید...

 

جواب سوال 2 : همه کلاغ ها، چون آنها فقط در شرف پروازند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند.

 

جواب سوال 3: هیچ، آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( چه تعداد جلوی فکر کردن شما را گرفته است )

 

جواب سوال 4 : هیچ کدام، خروس ها که تخم نمی گذارند. اگر شما سعی کرده اید پاسخ را از راه محاسبات و مقایسه ی اعداد به دست بیاوید، شما دوباره با اعداد منحرف شده اید.

 

جواب سوال 5: بازمانده ها را دفن نمی کنند، آنها جان سالم به در برده اند، شما با کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف شده اید.

 

جواب سوال 6 : یک 25 تومانی و یک 5 تومانی. به یاد بیاورید که فقط یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست. یک سکه 5 تومانی داریم.

/ 0 نظر / 21 بازدید