زمان زمان تسویه حساب و تکرار اشتباهات نیست....

در حالیکه چند ماهی است فعالیت رسمی چهارمین دوره شورای شهر نوشین همزمان با سراسر کشور آغاز شده، ولی به نظر میرسد موج انتقاد مردم و محافل مختلف علیه شورا در همان ابتدای کار، چالش بزرگی فراروی این نهاد مهم مردمی بوجود آورده است.

فارغ از حق یا ناحق بودن این انتقادات، آنچه در شرایط فعلی ضروری می باشد سوای لزوم هوشیاری هرچه بیشتر اعضای جدید شورا، پرهیز از ایجاد فضای سنگین و بدبینی علیه شورای شهر جدید نوشین شهر نزد افکار عمومی و کشاندن منتخبین شورای چهارم به سمت حاشیه های مضر و کاذب می باشد چرا که قطعاً این امر موجب تشدید اختلافات و جبهه بندی داخلی در این نهاد شده و آنان را به سمت تجربه تلخ شورای قبلی سوق خواهد داد.

به یاد داشته باشیم که مردم و منتقدان باید مشوق منتخبین مردم در عالی ترین نهاد تصمیم گیری شهری باشند.

در پایان باید متذکر شد، تلاش برای اصلاح و همکاری همیشه بهتر از تقلا برای تخریب و عیب جویی است.

بویژه آنکه شهرمان نوشین شهر زخم های بسیار و آرزوهای بزرگی در سر دارد که نیاز به همت و همیاری همه آحاد شهروندان و بخصوص نخبگان شهر و رسانه های دلسوز محلی دارد و به یاد داشته باشیم که فرصت ها به سرعت سپری می شوند و زمان زمان تسویه حساب و تکرار اشتباهات نیست.

 
/ 0 نظر / 27 بازدید