میلاد امــام عـلــی(ع) مبارک باد...

تمام لذت عمرم همین است

که مولایم امیرالمومنین است

میلاد امــام عـلــی(ع) مبارک باد...
 
فهمیدم از این راز که در کعبه شکاف است

هرجا که بود نام یدالله مطاف است

این گفته نه بیهوده و این دم نه گزاف است

در روز جزا شیعه ات از نار معاف است
 

میــلاد امــام عـلــی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و
معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!
 
/ 0 نظر / 33 بازدید