سلام بر مهـدى(عج)، خورشید جان ها و امید انسان ها

 

سلام بر مهـدى(عج)، خورشید جان ها و امید انسان ها

 

مهدى(عج)، یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و زنده کننده سنت هاست.

نیمه شعبان، مطلع خورشید فروزان مهدى(عج) در ظلمت تاریخ است.

پیروان قائم آل محمد(عج) همچون او اهل قیام و انقلابند.

مهدى(عج)، کعبه مقصود و قبله موعود امت ها است.

غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران راستین حضرت مهدى(عج) است.

وقتى نیمه شعبان مى رسد، گلواژه هاى «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حکومت جهانى»، «قسط و عدل»، «دیدار» و «مهدى» مى شکفد.

نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین براى مستضعفان و شکست سلطه هاى جبّاران است.

نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است.


هسته فرهنگی کانون شهید باکری نوشین شهر عید بزرگ را به کلیه کاربران محترم و عاشقان آن امام عدل گستر تبریک و تهنیت عرض می کند.

/ 1 نظر / 37 بازدید