منطقی باش - 2

منطق داشته باش هموطن عزیزم
تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ “تبلـــورت” مهمه
اهل کجا بودنت مهم نیست ، ”اهــل و بـجـا” بودنت مهمه
منطقه زندگیت مهم نیست ؛ “منطــق زنـدگـیت” مهمه

و گذشته ی زندگیت مهم نیست، "امــروزت" مهمه که
چه گــذشتـه ای واسه فــردات میسازی . . .
 
 
/ 0 نظر / 53 بازدید