هسته بلم
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ هسته بلم
آرشیو وبلاگ
      هسته فرهنگی بلم نوشین شهر (بین ما و دیگران چیزی نیست جز دیوارهایی که خودمان ساخته ایم)

 طبق اعلام مسئولان سازمان صدا و سیما هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هفت ساعت و نیم از تلویزیون و سه ساعت و نیم از رادیو امکان گفتگو با مردم را دارد. 

طبق قرعه کشی انجام شده در سازمان صدا و سیما که در حضور نمایندگان 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و خبرنگاران رسانه های کشور برگزار شد برنامه های انتخاباتی این کاندیداها که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد به این شرح است: 

لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمائید:


سعید جلیلی:

شنبه: 4 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
یکشنبه: 5خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
سه شنبه:7خرداد؛ جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج ازکشور-ساعت23.30
دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30
این مستند همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.
سه شنبه: 14 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
شنبه: 18خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سؤالات کارشناسان- ساعت18.10
یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10
این مستند همان شب ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.
سه شنبه؛21خرداد ، شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت19.10
 
غلامعلی حداد عادل:

دوشنبه: 6 خرداد؛جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج ازکشور- ساعت23.30
پنج شنبه: 9 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
یکشنبه: 12 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
سه شنبه:14خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سوالات کارشناسان-ساعت18.10
پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30
این مستند همان شب در ساعت 30دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.
شنبه: 18 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه سه سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت19.10
سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10
این مستند همان شب ساعت 23.30 از شبکه جام جم تکرار می شود.
 
 محسن رضایی:

شنبه: 4 خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین- ساعت 20
پنج شنبه: 9 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
یکشنبه: 12 خرداد؛جام جم- پاسخ به ایرانیان خارج از کشور- ساعت23.30
دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10
این مستند ساعت 23.30 همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد
شنبه: 18 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10
یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30
مستند دوم این نامزد همان شب ساعت30دقیقه بامداد از جام جم تکرار خواهد شد.
دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سؤالات کارشناسان 18/10
 
حسن روحانی:

دوشنبه: 6 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
سه شنبه: 7 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
پنج شنبه: 9خرداد؛جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج ازکشور- ساعت23.30
دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
سه شنبه: 14 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30
شبکه جام جم ساعت 30 دقیقه بامداد، همان روز این مستند را پخش خواهد کرد.
پنج شنبه: 16خرداد؛ شبکه چهارم سیما- پاسخ به کارشناسان- ساعت18.10
دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10
این مستند همان شب ساعت 23.30 از جام جم نیز پخش می شود.
چهارشنبه: 22خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان-ساعت19.10
 
محمد رضا عارف:

یکشنبه: 5خرداد؛‌جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور- ساعت23.30
چهارشنبه: 8 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
شنبه: 11 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
دوشنبه: 13خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت19.10
شنبه: 18 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10
این مستند همان شب ساعت 23.30 از جام جم پخش می شود.
دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه چهارم سیما- پاسخ به کارشناسان- ساعت 18.10
سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30
این مستند نیز همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش مجدد می شود
 
محمد غرضی:

شنبه: 4 خرداد؛ جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان-، ساعت 23.30
شنبه: 11 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
یکشنبه: 12 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
دوشنبه:13خرداد؛ شبکه چهارم سیما-پاسخ به سؤالات کارشناسان-ساعت18/10
پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
شنبه: 18 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30
این مستند همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.
دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- 19.10
چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10
مستند دوم این نامزد همان شب ساعت23.30 از جام جم پخش مجدد خواهد شد.
 
محمد باقر قالیباف:

سه شنبه: هفتم خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه- ساعت 22.45
چهارشنبه: 8 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
شنبه: یازدهم خرداد؛جام جم- پاسخ به ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30
سه شنبه: 14خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10
پنجشنبه: 16 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10
این مستند همان شب ساعت 23.30 از جام جم تکرار خواهد شد.
یکشنبه:19خرداد؛ شبکه چهار سیما-پاسخ به سؤالات کارشناسان- ساعت18.10
سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30
این مستند نیز همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.
چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
 
 علی اکبر ولایتی: 

یکشنبه: 5 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45
دوشنبه: 6 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20
چهارشنبه:8خرداد؛جام جم-پاسخ سؤالات ایرانیان خارج از کشور-ساعت23.30
شبنه: 13 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10
این مستند همان شب ساعت 23.30 از جام جم پخش خواهد شد.
پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10
یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30
دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30
این مستند همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد
چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه 4 سیما- پاسخ به کارشناسان- ساعت 18.10

جمع آوری: وبلاگ بلم نوشین شهر


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: انتخابات ریاست جمهوری


تاريخ : شنبه ۱۳٩٢/۳/٤ | ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : هسته بلم | نظرات ()
مطالب اخیر پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢۳ قدم ‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس یا صاحب الزمان(عج) سلام بر تو ای آشنای مهربان یا بقیه الله (عج) ولادت آخرین ذخیره ی الهی، بهار دلها، یوسف زهرا، تبریک و تهنیت ولادت امـام زمـان (عج) مبارکباد... عبادت و راز و نیاز در شب و روز خجسته نیمه ‏شعبان یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد ... سلام بر مهـدى(عج)، خورشید جان ها و امید انسان ها سخنی کوتاه با امام زمان (عج) --- 3 دانلود برنامه کامل مسابقات جام جهانی 2014 برزیل
کلمات کلیدی وبلاگ 14 معصوم (٩) آسرایی (۱) آموزش نماز (٢) آهنگ طنز (۱) آهنگ ها (٦) ابلاغ ها (٤) اتوبوس شهری (۱) اخبار شهر (٢) استاد مرتضی مطهری (٢) اطلاع رسانی (٥) اطلاعات جمعیتی نوشین شهر (۱) اطلاعات عمومی (۸۱) اطلاعیه (۱) اعتراض به گران شدن قبر (۱) اعیاد ملی و مذهبی (٩) افتتاح (٢) اقتصاد و فرهنگ (۱) امام حسین (ع) (٢) امام خمینی(ره) (۳) امام زمان (عج) (۳٠) انتخابات ریاست جمهوری (۳) انتظار روز جمعه (۸) انتقاد (۱) اندروید (۸) انرژی هسته ای (۱) انقلاب (۱) اول رجب (٢) ایران (٤) با شهدا (۱۱) ببین و باور کن (۱) بدون شرح (٢) برچسب (۱) برگزاری مراسمات (۱) بزرگداشت (۱) بسیج (۱) بیشتر بدانیم (٢) بیو گرافی نامزدها (۱٠) پایگاه مقاومت (۱) پرسش و پاسخ (۳) پوستر (۱) پی دی اف (۱) پیام تبریک (۱۳) پیام تسلیت (۱٠) تبریک (۱٧) تبلیغات (۱) تشنه امام زمان (عج) (۳) تشکر و قدردانی (۳) تصاویر (۱) تعبیر خواب (۱) تقویم (۳) تلاوت قرآن (۱) تنباکو (۱) تهنیت (۱) ثبت نام (۱) ثبت نام یارانه (٤) جام جهانی 2014 (٢) جمعه ها (٥) جنبه داشته باش (۱) جنگ نرم (۱) جی پی اس (۱) چاقی و لاغری (۱) چهارده معصوم (۱٢) چهارشنبه سوری (۱) چیستان (۱) حدیث (۱٩) حرف حساب (۸) حرف دل (۱) حرف منطقی (۳) حضرت زهرا (س) (٥) حضرت زینب (۳) حکایت (۱) خبر فوری (۱٥) خبر ورزشی (٢٥) خردادماه 93 (۳٠) خرمشهر (٢) خواندنی (۳) داستان پندآموز (۱۳) داستان کوتاه (۳) دانستنیها (٢) دانلود (۳٤) درختکاری (۱) دروغگویی (۱) دریاچه ارومیه (۱) دریافت یارانه (٢) دفاع مقدس (٧) دلتنگی (٢) دهه فجر (٢) دوستت دارم (۱) دولت یازدهم (۱) راستگویی (۱) راهپیمایی (۱) رایانه (۱) رتبه بندی (۱) رزمایش (۱) رژیم غذایی (۱) رو راست باش (۱) روایت عشق (۱) روز پدر (٥) روز جانباز (٢) روز جوان (٢) روز مادر (۱) روز معلم (۱) رک و راست (٢) رکورد رفاهی (۱) سؤال و جواب (۱) سؤالات دیوانه کننده (۱) سال 93 (۳) سال نو (٤) سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) (٥) سایت الکسا (۱) سپاسگذاری (۱) سخنان بجا و حق (۱) سخنان ناب (٤) سخنان ناب لقمان (۱) سه شنبه آخر سال (۱) سوال و جواب (۱) سوالات بیهوده (۱) سوالات سیاسی (٢) سوم خرداد (٢) سیاسی (۱) سینمای ایران (٢) شادباش (٢) شب آرزوها (۱) شعر (۱) شهادت (۳۳) شهادت حضرت زهرا (٤) شهدای نوشین (٢) شهر خوب (۳) شهر خون (٢) شهر من (۱) شهرداری نوشین (٥) شهروند خوب (۱) شهری آباد (٢) شهید باکری (٤) شوراهای شهر (۱٧) صاحب الزمان(عج) (۱) صرفا جهت اطلاع (۱٢) طنز (۱۳) طنز یارانه ای (۱) عزاداری (٢) عزم ملی (۱) عطر گل نرگس (۱) عید مبعث (٢) غروب جمعه ها (٤) فاطمیه (۳) فرهنگی (۱) فضای سبز (۱) فواید (۱) فوتبال (٥) فوتسال (٢) فیلم (٢) فیلم آموزشی یارانه نقدی (۱) قرآن (٤) قیام 15 خرداد (۱) قیمت قبر (٢) گرانی قبر (۱) گردشگری (۱) گزارش تصویری (٢) لغو امتیاز تنباکو (۱) لیله الرغائب (۱) ماندنی (۳) ماه مبارک رمضان (۱۸) مبعث پیامبر اکرم (ص) (۳) مجلس یادبود (۱) محفل انس با قرآن (٢) محمد اصفهانی (۱) مداحی (۱) مدرسه رایانه (٢) مدیریت جهادی (۱) مذهبی (۱٠) مرحله دوم یارانه ها (۳) مرگ بر آمریکا (۱) مسجد ابوالفضل (۱) مسجد ابوالفضل(ع) نوشین شهر (۱) مسجد صاحب الزمان (عج) (۸) مشاهیر (۱) مصاحبه (۱) معما (۱) مفاتیح الجنان (۱) مقاله علمی (۱) مقام معظم رهبری (۱) مناسبتها (٤۱) منتظران حضرت مهدی (عج) (۱) منطقی باش (۳) منطقی فکر کن (۱) مورد داشتیم (۱) موزیک (٤) میدان میوه و تره بار (۱) میدان میوه و تره بار نوشین (۱) میرزای شیرازی (۱) میلاد امام حسین (ع) (۳) میلاد امام سجاد (ع) (٢) میلاد حضرت ابوالفضل(ع) (٢) میلاد حضرت علی (ع) (٥) نرم افزار (۱٥) نصایح بروز (۱) نصایح بروز لقمان (۱) نقشه (۱) نماز (٤) نوشین شهر (۱٠۳) نیروی انتظامی (٢) نیمه شعبان (۱۱) هدفمندی یارانه ها (۳) هسته بلم (٢) هیئت فوتبال (۱۸) هیئت فوتبال ارومیه (۱) هیئت والیبال (٢) وبلاگ نویسان (۱) وزرای کشور (۱) وضو (۱) وطن من (۱) وفات (٦) ولادت (٢٩) ولادت حضرت علی اکبر(ع) (٢) کلیپ (۳) کیبورد فارسی (۱) یادواره شهدا (٥) یارانه (۱) یارانه 93 (٤) یارانه نقدی (٢) یک جمله (٢) یکی بگم، یکی بشنو (٢)
دوستان من حرف رک اروم بلاگ کلاس درس مکتب خونه تخته سفید دوست قرآنی اسلام مووی سرزمین دانلود سایت راسخون مرجع کد موزیک ورزش نوشین شهر 93 کلاغ سپید نوشین شهر حوزه هنری آذربایجان غربی پایگاه مداحی کربلایی اکبر بابازاده پرتال زیگور طراح قالب